Panasonic Klima Servisi

   Panasonic Klima Servis hizmetleri olarak verdiğimiz hizmetler; klima montaj, klima sökme, klima gaz şarjı, klima arıza tamiri, klima yıllık bakımı.  Klimalar özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan bir cihazdır. Kullanım alanı ve ihtiyaca göre kullanılan klimalar içinde en fazla tercih edilen kullanımı yoğun olan model split klimalardır.

Klimalarda en sık rastlanan problem halk dilinde “klimanın gazı bitti” dir.. Klimanın gaz bitmesi dediğimiz soğuk ya da sıcak üflememe nedenleri mutlak surette teknik servis müdahalesi gerektiren bir durumdur. Özellikle 4 mevsim kullanılan klimalar için bakımları yılda 2 defa yaptırılmalıdır. Bakımlı klima performans olarak bakımsıza göre daha verimli ve enerji tüketimide o derecede azdır. Bakımsız klimalar çeşitli hastalıklarada sebebiyet verebilmektedir.

PanasonicKlima servisi 7/24 servis hizmeti veren bir kurumdur.  Arızalı  klimalarda gerçekleştirilen onarım ve değişen parça için 1 yıl garanti verilir.  PanasonicKlima  servis numaraları olan 0212 421 2764 – 0212.651.2012 ‘den ihtiyacınız doğrultusunda arayıp kayıt bırakarak klima servis hizmeti alabilirsiniz.

Panasonic klima arıza bakım servisi
Panasonic klima servisi

Panasonicklima montaj,

Panasonicklima bakımı,

Panasonicklima gazı,

PanasonicKlima Arıza tamiri,

Klimalarda Elektronik Kart Arızaları
Elektronik çağının iki talihsiz gerçeği vardır; elektrik santralleri, duyarlı elektronik cihazların istediği temiz ve sürekli gücü temin edemez ve cihazların sağlığından ve güvenli çalıĢmasından müĢterinin kendisi sorumlu olur. Yapılan bir araĢtırmada tipik bir klima cihazının birçok kez güç problemiyle karĢı karĢıya olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Güç problemlerinin etkisi cihaz donanım bozulmalarından, mikroçiplerdeki tüm bilgilerin kaybolmasına ya da kart yanmalarına kadar değiĢmektedir.

Klima Elektronik Kartların Yapısı ve Yerine Getirdiği Görevler
Günümüzde teknikte en büyük geliĢme elektronik dalında olmuĢtur. Yarı iletken maddelerden yapılmıĢ diyot, transistör, tristör, diyak ve triyak gibi elemanlar elektrik ve elektronik kumanda devrelerinde çok kullanılmaktadır. Bu tür yarı iletken teknolojisine dayalı elektronik devre elemanlarının çalıĢma ilkeleri transistör teorisine dayanmaktadır. Bu çok ayrıntılı ve teknik bir konudur.

Elektronik sistemlerde kullanılan elemanların hareket eden parçaları yoktur. Basit anlamda bir elektronik kontrol devresinde çevresel Ģartlara (sıcaklık, nem, manyetik alan, yoğunluk, seviye farkı vb.) göre değiĢen, akım, gerilim, direnç ve frekans değerlerinden faydalanılır. Bu değerlerdeki değiĢmeler hassas olarak algılanır ve sistemde bağlı bulunan cihazın kontrolü veya kumandası sağlanır.
Genellikle klima cihazlarındaki elektronik kartların iki ayrı devresi vardır. Bu devrelerin biri kumanda devresi diğeri de güç devresidir Resim 1 ve Resim 2‟de görüldüğü gibi. Birçok klimada kumanda ve güç devresi tasarımı değiĢmektedir. Yani tek bir elektronik kartta ya da her iki devrede ayrı ayrı kartlarda imalatı söz konusudur. Kumanda devresi üzerinde bulunan mikroiĢlemci üzerine yazılmıĢ programlar ile klima kontrol ve kumandası sağlanır. Tabiî ki mikroiĢlemci de bilgileri kullanıcın kullandığı kumandadan ve sensörlerden (termistör) alır. AlmıĢ olduğu bilgiler doğrultusunda güç kartı üzerinden klima cihazının elektriksel elemanlarına (fan motorları, kompresör, solenoid valf gibi) kumanda eder.

Reklamlar